ทริป HOG Northern Ride 2019 “Sabaidee Luang Prabang

เรียน สมาชิกฮ็อคทุกท่าน

ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมทริป HOG Northern Ride 2019 “Sabaidee Luang Prabang”

เพื่อขับขี่ฮาร์เล่ย์-เดวิดสัน ไปรับลมหนาวทางภาคเหนือ และขี่เข้าประเทศลาว

ไปชมเมืองมรดกโลกอย่างเมืองหลวงพระบาง

ในช่วงวันที่ 12-17 ธันวาคม 2562

หากท่านสนใจไปร่วมทริป

กรุณาติดต่อ คุณปลาที่เบอร์ 085-324-1414, 02-318-8488 ต่อ 701 หรือ อีเมล์ pla@hdbkk.com

แผนการเดินทาง (ขี่ไป-ขี่กลับ) :
12 ธันวา: กทม. – น่าน
13 ธันวา: น่าน – หลวงพระบาง
14 ธันวา: หลวงพระบาง
15 ธันวา: หลวงพระบาง – น่าน
16 ธันวา: น่าน
17 ธันวา: น่าน – กทม.
(ทางเลือก: 12-16 ธ.ค. ชิปรถ & บินกลับ หรือ ชิปไป-ชิปกลับ สอบถามราคาที่คุณปลา)

ราคาแพ็คเกจสำหรับสมาชิก:
ผู้ขับขี่ 1 ท่าน 14,800 บาท
ผู้ขับขี่และผู้ติดตาม 23,600 บาท
ผู้ขับขี่ 2 ท่าน 23,700 บาท

หมายเหตุ:
ราคาที่ระบุข้างต้นไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมข้ามแดนมอเตอร์ไซค์ 2,000 บาท/คัน
– หากต้องการนอนเดี่ยวในลาว จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– ค่าขนส่งรถและค่าประกันในการขนส่งมอเตอร์ไซค์ 2,600 บาท/เที่ยว/คัน

เอกสารประกอบการเดินทาง
1. สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ และสำเนาหน้าชำระภาษีปีปัจจุบัน 3 ชุด
2. กรณีรถจักรยานยนต์ติดไฟแนนซ์ หรือเป็นชื่อบุคคลอื่น ต้องมีใบมอบอำนาจด้วย
3. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พร้อมถ่ายสำเนา 3 ชุด)
4. สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 3 ชุด

วิธีชำระเงิน:
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:
ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร
ชื่อบัญชี: ฮ็อค ประเทศไทย
เลขที่บัญชี: 713-2-55674-6

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ pla@hdbkk.com

ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความเคารพ
ฮ็อค พาวเว่อร์ แบงค็อก

Dear HOG members,

We will have a trip HOG Northern Ride 2019 “Sabaidee Luang Prabang” during 12-17 December 2019. If you would like to join the trip, please RSVP with Khun Pla 085-324-1414, 02-318-8488 ext. 701 or E-mail: pla@hdbkk.com

ITINERARY:
12 Dec BKK- Nan
13 Dec Nan – Luang Prabang
14Dec Luang Prabang
15 Dec Luang Prabang – Nan
16 Dec Nan
17 Dec Nan – BKK
(Optional: Ship Bike & Fly Back or Ship both ways, please contact K.Pla for the price)

MEMBER PRICE:
1 RIDER 14,800 Baht
1 RIDER & PILLION 23,600 Baht
2 RIDERS 23,700 Baht

NOTE:
The price above does not include:
– Motorcycle Cross-border fee 2,000 Baht/Bike
– Single stay in Laos +3,500 Baht
– Air ticket
– Shipping cost and insurance for shipping 2,600 Baht/Way/Bike

Please prepare documents as follow:
1. 3 copies of motorcycle registration book and current tax payment page
2. Power of attorney from finance company, in case of financing motorcycle
3. Passport and 3 copies of passport valid more than 6 months
4. 3 copies of motorcycle driving license

METHOD OF PAYMENT:
Please make payment by transfer to:
Bank: Kbank, Thiam Ruam Mit Branch
Acc Name: Hog Thailand
Acc No: 713-2-55674-6

Please email your pay-in slip to pla@hdbkk.com

Ride Safe & Best Regards,
HOG Power Bangkok Chapter